Vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

FAQ

 • Hoe werken zonnepanelen? Een zonnepaneel zet stralingsenergie om in elektrische energie. Met andere woorden: een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. Dit wordt fotovoltaïsche omzetting genoemd, of in het engels: photovoltaïc conversion. Dit is waarom men vaak spreekt van PV-panelen of PV-systemen. Zonnepanelen zijn dus bedoeld om stroom op te wekken. Doorgaans worden zonnesystemen op het elektriciteitsnet aangesloten, de eigenaar van het systeem wordt dan stroomproducent. Meestal is de eigenaar ook afnemer van stroom. Als de eigenaar evenveel stroom produceert als afneemt kost dat per saldo dus niets. Het zonnesysteem heeft het huis dan qua stroomverbruik zelfvoorzienend gemaakt. Zonnepanelen wekken duurzame energie op, dat wil zeggen er worden geen grondstoffen bij verbruikt en het werkt zolang er zonlicht op de aarde blijft neerkomen. Dus ook als we de zon niet zien, bij normaal daglicht, wordt elektriciteit geproduceerd.
 • Hoe wordt de energie opgeslagen? De opgewekte stroom wordt niet opgeslagen, maar wordt via een ‘omvormer’ teruggeleverd aan het electriciteitsnet.
  Deze teruggeleverde energie wordt verrekend met de gebruikte energie, het zgn salderingsprincipe. Dus uw energierekening zal dalen. Op zonnige dagen en bij weinig eigen gebruik zal u meter dus ‘teruglopen’. De moderne meters hebben een apart telwek voor de teruggeleverde stroom.
 • Wat betekent ‘salderen’? Daarmee wordt bedoeld dat de opgewekte en teruggeleverde stroom wordt verrekend met de stroom die is afgenomen. Dus uiteindelijk betaalt u alleen de kWh prijs en de energiebelasting over het saldo van afgenomen minus geleverde stroom. De stroom die wordt opgewekt en meteen gebruikt (overdag) is natuurlijk ook gratis. Bij enkele maatschappijen is het salderen tot een aantal van 5000 kWh beperkt. Er zijn inmiddels veel maatschappijen die een andere limiet hanteren.
  Uitgebreide informatie vindt u op deze site: ConsuWijzer.
 • Hoe weet ik of mijn huis geschikt is? Als uw huis een dakoppervlakte heeft dat op het zuiden gericht is, of een plat dak heeft, dan is het in principe zeer geschikt voor zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat er niet of weinig schaduw is van andere gebouwen of bomen. Ook bij daken gericht op het westen en/of oosten is er nog voldoende rendement te behalen. Een snelle berekening kunt u HIER maken.
 • Hoeveel panelen heb ik nodig? Afhankelijk van uw verbruik en de oppervlakte van uw dak kunt u bepalen hoeveel panelen er nodig zijn. Een gemiddeld huishouden zal met 12 tot 14 panelen al een heel stuk het eigen gebruik kunnen produceren. Kijk HIER voor een snelle berekening.
 • Moet er iets in de meterkast gebeuren? In verreweg de meeste gevallen is een zonnestroom installatie aangesloten  via een aparte groep in uw meterkast. Dit is een kleine aanpassing die wij uiteraard meenemen in het totale plan. Indien een meterkast sterk verouderd is, maken wij samen een plan met prijsopgave om de kast weer toekomstgeschikt te maken.Uiteraard wordt de bekabeling van de omvormer naar de meterkast in overleg en zo onzichtbaar mogelijk aangelegd.
 • Wat is een omvormer? Een zonnepaneel levert gelijkstroom. Wanneer het zonnepaneel op het elektriciteitsnet aangesloten moet worden moet de gelijkstroom (DC) altijd worden omgezet naar wisselstroom (AC), dit kan met een omvormer (inverter). De moderne omvormers bevatten een systeem om zonnecellen optimaal te laten functioneren, de Maximum Power Point Tracker. Dit is een regelaar die de werkspanning van een zonnecel aanpast aan de intensiteit van de instraling op dat moment, zo wordt altijd het hoogst haalbare vermogen geproduceerd.
 • Wat is een micro-omvormer? Om de gevolgen van schaduw van een dakkapel of bomen te ondervangen kan men gebruik maken van micro-omvormers. Die optimaliseren de stroom per paneel en hebben in dit geval een voordeel.
  Ook het gebruik van ‘optimizers’ per paneel wordt aangeraden om de installatie een hogere productie te laten maken. Kijk ook onder downloads bij ‘SolarEdge’. Welke oplossing het meest geschikt is, is afhankelijk van de situatie en wordt door ons ter plaatse beoordeeld.
 • Wat is een Wattpiek? Wattpiek is het vermogen dat een zonnepaneel kan produceren onder standaard test condities. Deze omstandigheden zijn een instraling van 1000 Watt per m² (een mooie zomerdag) en een celtemperatuur van 25°C. Onder deze condities levert een zonnepaneel van 380 Wp een vermogen van 380 Watt. Wat een zonnepaneel daadwerkelijk oplevert hangt af van een aantal factoren. Enkele factoren die de opbrengst beïnvloeden zijn: de hellingshoek van invallende zonnestraling (de hoogste opbrengst in Nederland is bij een hellingshoek van 35°, maar bij hellingshoeken tussen 20° en 60° is de opbrengst op jaarbasis slechts 5% lager), de zijwaartse hoek (het paneel moet op een punt ergens tussen het zuidoost en zuidwesten gericht zijn), het aantal zonuren en de temperatuur (bij hoge temperaturen wordt minder elektriciteit opgewekt dan bij lage temperaturen. Zo kan een zonnige herfstdag meer stroom opleveren dan een veel warmere zonnige zomerdag). Een vuistregel voor nederland is dat een installatie 0,85 x de Wp van de installatie kan opleveren.
 • Hoe lang gaat de installatie mee? De betere zonnepanelen hebben een levensduur van circa 30 jaar, daarna kunnen ze gerecycled worden. De producenten van panelen garanderen dat na 12 jaar het systeem nog voor minstens 90% aan stroomopbrengst produceert, en na 25 jaar nog voor minstens 80%. Tijdens deze looptijd dient wel aandacht te zijn voor de omvormer. Die gaat in de meeste gevallen 10 tot 15 jaar mee. De garantie is veelal 10 jaar.
 • Hoeveel kost een kWh, opgewekt door de installatie? Uitgaande van een gemiddelde installatie van ca 3000 Wp kan men stellen dat uw kW prijs op dit moment (2021) gelijk is aan of lager dan de prijs die u betaalt bij de normale leveranciers. En die prijs is natuurlijk niet vast, terwijl u van een eigen installatie de prijs voor de levensduur (zeg 30 jaar) hebt vastliggen.
 • Wat is de terugverdientijd? Een gemiddelde terugverdientijd is 7 jaar, rekening houdend met alle kosten en een gelijkblijvende stroomprijs per kWh. De verwachting is dat de stroomprijs van het net elk jaar iets stijgt. Dat was het geval in de afgelopen 20 jaar. De kWh prijs van een zonnestroominstallatie is daar niet van afhankelijk en het is dan ook aannemelijk dat de terugverdientijd minder is dan 8 jaar. En daarna blijft de installatie natuurlijk stroom leveren. En die is dan gratis.
 • Heeft de installatie onderhoud nodig? De installatie heeft weinig onderhoud nodig. U kunt zelf goed bijhouden of de installatie volgens afspraak functioneert door de stroomproduktie van de omvormer uit te lezen. Wel dient u er op bedacht te zijn dat de huidige omvormers minder lang mee gaan dan de panelen. U zult waarschijnlijk een maal de omvormer dienen te vervangen. Woont u in een zeer stoffige omgeving dan kan het nodig zijn om de zonnepanelen een maal per jaar te reinigen. Maar normaal gesproken doet de regen zijn werk en zal het reinigen beperkt nodig zijn. Op schuine daken wellicht nooit, op platte daken een keer per twee a drie jaar.
 • Hoe zit het met garantie? De garantie op de panelen wordt gegeven door de fabrikant van de panelen en is in de meeste gevallen 12 jaar. Er bestaat een garantie op de constructie (12 jaar) en een opbrengstgarantie (20 of 25 jaar). De fabrikanten van omvormers geven 5 tot 10 jaar garantie. Sommige fabrikanten geven de mogelijkheid de garantie te verlengen tot zelfs 25 jaar.
  Kijk voor uitgebreide informatie op www.zonzekerzonderzorgen.nl.
  Zongarant is aangesloten bij deze Stichting Garantiefonds Zonzeker waardoor u altijd verzekerd bent van de uitvoering van garantieaanspraken.
 • Wat gebeurt er als ik mijn huis wil verkopen? U kunt het vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Die behoort ook bij het huis. Een kwalitatief goede zonnestroom installatie zal de waarde van uw huis doen toenemen. In het uiterste geval kan de installatie worden meeverhuisd.
 • Heb ik een vergunning nodig? Nee, het installeren van zonnepanelen kan meestal zonder vergunning. Wel dient u bij platte daken rekening te houden met de voorschriften in uw gemeente voor het plaatsen van panelen vanaf de rand van het dak. Voor de volledige informatie kunt u deze website raadplegen:
 • Is de installatie verzekerd? In het algemeen valt de installatie onder de opstalverzekering. Het is bekend dat sommige polissen hiervan afwijken. Een aparte verzekering is dan aan te raden.
 • Is er subsidie beschikbaar? Subsidies komen en gaan. Momenteel (2021) is er geen subsidie meer beschikbaar voor particulieren op landelijk niveau. Per gemeente of provincie is er soms een klein potje beschikbaar. Lees HIER over de laatste stand van zaken. Maar belangrijk is dat het rendement van een installatie ook ZONDER subsidie financieel zeer interessant is door de terug te vorderen BTW.
  Voor verenigingen en bedrijven zijn wel subsidiemogelijkheden. Bel ons voor meer informatie.
 • Wat is het verschil tussen blauwe en zwarte panelen? Er zijn technisch kleine verschillen tussen de blauwe en zwarte panelen. Er is een trend naar (full) black panelen omdat die in het algemeen mooier zijn. Het rendement is helaas een fractie lager, maar de betere panelen producenten vangen dit op door een strengere selctie van de cellen. Een 380 Wattpiek paneel ‘full black’ levert dan net zo veel op als een normaal paneel van 380 Wattpiek.

Beste bezoeker,

Zongarant is gestopt met het installeren van nieuwe zonnestroom systemen. Voor garantie op de door ons geleverde produkten blijven we bereikbaar via het algemene mail adres: info@zongarant.com

Wij zorgen dan voor een correcte afhandeling.

Veel handleidingen om uw omvormer (opnieuw) te verbinden met internet vindt u onder downloads op onze site. Uiteraard is ook youtube vaak een goede informatie bron.